Det vestlige Thy er udpeget til at være den første danske nationalpark. Nationalpark Thy strækker sig i et op til 12 kilometer bredt bælte langs den jyske vestkyst fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. Et enormt og uspoleret naturområde på i alt 244 km2 – næsten på størrelse med Langeland. I nationalparken kan man bevæge sig mellem udstrakte, vindblæste vidder og duftende nåleskove. Man kan også kaste sig i Vesterhavets glimtende bølger eller cykle gennem de svale klitplantager.

Det tidligere reservat mellem Klitmøller og Hanstholm

 

Nationalparken er et sammenhængende naturområde for både mennesker, planter og dyr. I Hanstholm Vildtreservat, der ligger i nationalparken, yngler mere end 30 forskellige fuglearter, og bl.a. odderen har fundet et fristed ved reservatets søer. Og Agger Tange - i den sydlige ende af nationalparken - er en af Nordeuropas vigtigste rastepladser for talrige flokke af vandfugle. Tangen er udpeget til internationalt fuglebeskyttelsesområde.

Det tidligere reservat mellem Klitmøller og Hanstholm

Samtidig er nationalparken et stort stykke danmarkshistorie. Området rummer talrige gravhøje fra bronzealderen, og de mange tyske bunkere langs kysten minder om dengang, Danmark var frontlinje for et forventet angreb fra de allierede styrker under Anden Verdenskrig. Den stride vind og sandets flugt ind over land er synlig ved bl.a. de forladte landbrugsjorder, der i dag ligger hen som klithede eller plantage. Alt sammen vidnesbyrd om en tid for ikke så længe siden, hvor livet ved vestkysten var barskt for befolkningen.

Det tidligere reservat mellem Klitmøller og Hanstholm