Smiril (Smyril) er færøsk for dværgfalken, og var navnet på søsters og mit fælles sommerhus gennem over 10 år i Klitmøller (Thy) (Solgt i 2014)

Sommerhusene Smiril og Ritan (Færøsk for mågearten ride) blev bygget af min morfar og mormor i begyndelsen af 1970'erne i forbindelse med det store klithus Tjaldur (færøsk for strandskade), der stadig er i familiens eje.

Hvorfor de færøske navne?
Min morfar Egil Skaalum var født i Torshavn, men flyttede i 1918 til Hareskov by sammen med min oldefar og oldemor samt tre søskende.

Det havde baggrund i at oldefar Oluf Skaalum som sambands-mand (kongetro færing) og redaktør af dagbladet Dimmalætting (1905 - 1918) var udsat for chikane fra færinger, som troede mere på selvstændighed for øerne.

Morfar Egil blev efterfølgende gift med Grethe Krenchel Hansen, og slog sig ned i Thisted. Her virkede han som amtmand/kontorchef, og under besættelsen var han blandt de få  myndighedspersoner, der havde daglig kontakt til besættelsesmagten.

Efter krigen erhvervede morfar og mormor den 29. april 1948, det noget forsømte klithus yderst mod Klitmøller Badestrand fra familien Dragsbæk. Huset havde tyskerne haft eksproprieret/beslaglagt og anvendt som forlægningshus under krigen. I umiddelbart nærhed af huset er der desuden en større mandskabsbunker, der anvendes til opbevaring i dag.

Huset blev opkaldt efter den passagerbåd, der sejlede mellem Torshavn og København frem til 1968.

Klithuset Tjaldur 2020

I starten blev huset alene anvendt til sommerbolig, og vinteren blev tilbragt i villaen på Vestre Kirkegårdsvej i Thisted. Tjaldur fik en tilbygning i 60'erne, og familien flyttede permanent ud til Klitmøller, og afhændede villaen i Thisted.

I starten af 1970'erne blev der opført to sommerhuse på den store grund på Krovej.
Begge sommerhuse blev anvendt til udlejning, men blev også flittigt brugt af den store familie. Sommerhusene blev opkaldt efter nogle af de små passagerbåde som betjente øerne i Nordatlanten.

Smiril I og Tjaldur i baggrunden
Smiril I og Tjaldur i baggrunden