Foto af Erik Juul
Klitmøller. Foto: Erik Juul


Det er en lidt udfordrende situation at skulle forlade stilheden og friheden i Klitmøller og skulle tilbage til 1. sal i Kastrup, når vi så småt vender tilbage til det "normale" de nærmeste dage.

Jeg glæder mig meget til igen at se mine kolleger på kontoret på Langebjerg i Roskilde, og få nogle gode diskussioner om opgaverne face-to-face. Det er klart den bedste måde at få rammerne på plads, inden en egentlig kodning og testning påbegyndes. Meget af en BA's (Forretningsanalytikers) opgave er netop diskussionerne og deriblandt visionerne for fremtidige løsninger. Den uformelle snak ved kaffeautomaten er også noget jeg har savnet, så vi som kolleger kommer  tættere på hinanden som mennesker. Det er svært at skabe det uformelle miljø på Teams og den frie debat blandt mange.

På den anden side så håber jeg ikke, at vi vender tilbage til en tid, hvor vi bare tager på kontoret - fordi det skal vi. De åbne kontormiljøer er ikke længere særligt attraktive, når man skal forberede sig eller "producere" f.eks. en præsentation til de mange interessenter, som du har i IT-/forretningudvikling. Så vil jeg hellere kunne sidde uforstyrret og koncentreret om opgaven på hjemmekontoret - også selvom det bliver på 1. sal i Kastrup.

Fordelene ved at sidde har i mit sommerhus i Klitmøller er netop at kunne arbejde uforstyrret, og indpasse rytmen til hvad dagen bringer. Desuden er det at have køkken og personlige ting inden for rækkevidde hele dagen en kæmpe gevinst.

Den evige baggrundsstøj med en konstant lavmeldt samtale henover bordene er blevet mere forstyrrende efter 2 år med masser af hjemmearbejde.

Vi skal have fundet en ny balance, hvor der skal være større fokus på den enkeltes konkrete opgaver, og teamets behov for at have nogle gode og produktive relationer - samtidig med at vi sikrer det enkelte teammedlems behov for at føle sig som en del af et fællesskab med samme mål.

Spændende tid i vente!