JC logo sorgeg har i flere sammenhænge advokeret for, at vi som mennekser IKKE bør stræbe efter at få en traditionel stærk leder, da den type ledere ofte bliver alt for egocentrerede og magtsyge. Jeg tror på demokratiet, at alle mennesker har ret til en stemme og at være uenige med hinanden. Det er den måde, at vi som mennesker bliver klogere på livet. 

For 10 år siden fik det parti jeg hele mit liv har sat mit kryds ved og i det seneste mange år været medlem af en ny og utraditionel leder. Han bekræftede mig i mine livsholdninger om, at du skal være en del af de frivillige fællesskaber (foreninger), være noget for din familie og samtidig ikke glemme dig selv. 

Søren Pape Poulsen blev for mig indbegrebet af de samme livsholdninger, som jeg abonnerer på. Vi delte ikke det religiøse, men i det store hele den samme livsholdning. Lad være med at forkaste fortiden, lær af den og forsøg at undgå at gentage fortidens fejltagelser. Det gør du ikke ved forcerede beslutninger, men ved at lytte til nutiden, have kendskab til fortiden og overveje konsekvenserne af dine beslutninger i en nutidig kontekst. 

Jeg kendte ikke Søren andet end fra korte ordvekslinger på konservative Landsråd, fra enkelte møder, fra medierne og hans levende taler på Landsrådet. Søren havde karisma og havde evnen til at gribe en om hjertet. Jeg kommer til at savne ham og hans positive udstråling ved de årlige peptalks til medlemmerne.

Tak for alt, Søren!